807 hrobů holokaustu

Na židovském hřbitově v Brně-Židenicích je vztyčen památník třinácti tisícům židovských spoluobčanů z Brna a širšího okolí, kteří byli za druhé světové války odvlečeni do koncentračních táborů. V drtivé většině byli umučeni, vrátilo se jich na devět set.

V Brně hledali před nacisty záchranu židovští běženci z Německa, Rakouska, Maďarska, Podkarpatské Rusi i ze Sudet. S narůstající hrozbou se snažili uniknout do bezpečí v zahraničí. Někteří uspěli, většinou museli zůstat v beznaději. Co však přijde, tušil jen málokdo; 807 jich zemřelo ještě předtím, než byli deportováni do koncentračních táborů.

Tito nešťastníci byli pohřbeni na židenickém židovském hřbitově. Některým byl vztyčen provizorní pomníček, mnohý se časem rozpadl, v dalších případech zůstal hrob bezejmenný bez označení.

Některá oddělení, z prvního pohledu dříve prázdná, byla zaplněna náhrobky hrobů obětí hokaustu

Na hřbitově po tři roky probíhal dobročinný projekt, jehož cílem bylo všem těmto obětem holokaustu obnovit a nebo nově postavit náhrobky, aby jejich jména nebyla zapomenuta. Není známo, že by se někde v republice konal obdobný projekt takového rozsahu a zaměření.

Zahájen byl v roce 2006 vydáním knihy (kroniky) správce hřbitova s kolektivem spoluautorů „Židovský hřbitov v Brně-Židenicích a osudy lidí s ním spojené“. Tato sběratelská publikace, zachycující stopadesátiletou historii nejstaršího hřbitova v Brně, byla vydána v počtu pouhých 150 exemplářů se sběratelskou hodnotou. Tvůrci se vzdali honoráře a z prodeje, dále z prostředků Židovské obce Brno a za přispění Městské části Brno-Židenice bylo v roce 2007 osazeno prvních třicet dva náhrobků.

Druhá etapa dobročinného projektu byla příští rok zahájena v Divadle Reduta benefičním koncertem houslového virtuóza Václava Dvořáka pod názvem Návrat H. W. Ernsta Brnu. Akce se vydařila a spolu s dary za Kroniku židovského hřbitova, s podporou Nadačního fondu obětem holocaustu, Židovské obce Brno a Městské část Brno-Židenice bylo vztyčeno sto jedenáct náhrobních kamenů. Završením byl pietní akt, při němž bylo vzpomenuto smutné výročí transportů vypravených z Brna do polského Niska nad Sanem, běloruského Minsku a Terezína v severních Čechách.

Poslední část, realizovaná v následujícím roce, obsáhla výstavbu třiceti pěti pomníčků, obnovu původních náhrobních desek a vysekání chybějících jmen na osmačtyřiceti již vztyčených náhrobních kamenech. Benefičním koncertem kantora Michala Foršta v Dělnickém domě, pod záštitou židenické radnice, byla akce zahájena. Výtěžek koncertu z vlastních prostředků navýšili o 10 000 Kč starosta s místostarosty Městské části. Přispěla opět židovská obec, NFOH a Městská část.

Na brněnském židovském hřbitově jsou pohřbeni i lidé, kteří hrůzy koncentračních táborů přežili jako jediní z celé své rodiny, navrátili se do Brna a tady zemřeli. Ne každý z nich má vztyčen náhrobek. Pomohly Kamenoprůmyslové závody Šluknov, které darovaly důstojné pomníčky.

Ze všech získaných náhrobků bylo několik uschováno a jsou postupně osazovány na hroby obětí, jejichž původní provizorní náhrobek se věkem rozdrobil.

Objem dobročinnosti přesáhl částku jednoho milionu korun a je ukázkou nesmírné úcty vůči židovským spoluobčanům, ke kterým se osud zachoval mimořádně krutě. Obdiv a co nejupřímnější poděkování patří všem, kteří se svou solidaritou podíleli.

Jeden originál exempláře kroniky „Židovský hřbitov v Brně – Židenicích a osudy lidí s ním spojené“ byl věnován starostovi Městské části Židenice, který ji předal do opatrování místní knihovně.