Uherský Ostroh

Židovské osídlení v místě existovalo přinejmenším od 16. století, největšího rozšíření dosáhlo v polovině 19. století. V důsledku nacistické perzekuce židovská komunita za 2. světové války zanikla.

Židovská čtvrť se prostírá v jižní části městského jádra, dnes ulice Nábřežní a Kostelní. Z původních 36 domů dodnes stojí 27, mezi nimi stará škola č.p.172, nová škola č.p.157 a obecní dům č.p.159. Barokně-klasicistní synagoga, snad ze 17. století, s pozdějšími úpravami, byla zbořena nacisty v roce 1944, její půdorys schematicky vyznačuje zídka na souběhu Nábřežní a Kostelní ulice.

Nový židovský hřbitov se nachází ve Veselské ulici na předměstí, asi 1 km východně od náměstí v areálu komunálního hřbitova. Založen byl roku 1862, na jeho ploše se nalézá kolem 200 novodobých a asi 100 starších náhrobků, přenesených z nedalekého zrušeného staršího pohřebiště ze 17. století, a dále památník obětí nacistické rasové perzekuce. Pohřebiště je návštěvníkům volně přístupné.

Uherský Ostroh je rodištěm rabína a spisovatele Joela Müllera (1827–1895 Berlín).

Další informace o pamětihodnostech v místě a okolí, viz www.uhostroh.cz.