Boskovice

Nejstarší písemná zpráva o Židech pochází z roku 1343, židovská obec byla ustavena v polovině 15. století. Boskovice jsou jedním z kulturních center moravských Židů, na přelomu 18. a 19. století tu působila slavná ješiva a středisko talmudského bádání. V polovině 19. století zde žilo 2000 Židů (326 povolených rodin tzv. familiantů), což představovalo více než třetinu obyvatel města. Židovská obec byla krátce obnovena po 2. světové válce.

Židovskou čtvrť tvoří rozsáhlý soubor staveb v typické poloze mezi zámeckým areálem a historickým jádrem o rozloze 5 hektarů, sestávající původně ze 13 ulic a 138 domů, z nichž dosud stojí 79, s dochovanou někdejší školou Bílkova 7, lázněmi U koupadel 8, špitálem Ve špitálku 10, rabinátem Plačkova 45, mikví v suterénu domu U templu 5, bránou do ghetta a kašnou. Domy barokního a klasicistního původu obsahují řadu zajímavých architektonických detailů. Dvacet sedm nejzajímavějších památek propojuje od roku 1999 naučná stezka židovskou čtvrtí, osvěžení zde poskytne několik stylových restaurací. Mimořádně hodnotný památkově chráněný celek navštěvují ročně stovky turistů. wiki

Barokní synagoga na Traplově ulici z roku 1639 je dílem italského stavitele Sylvestra Fioty z Chiavenny, roku 1698 k ní byla přistavěna boční loď, pozdější úpravy jsou empírové a novogotické. Ve třech časových etapách od první poloviny 17. do druhé poloviny 18. století pokryla klenby a stěny interiéru dekorativní fresková výmalba s ornamentálními a rostlinnými motivy a hebrejskými liturgickými texty, provedená utečenci z Polska. Po komplexní památkové obnově realizované v letech 1991–2001 byla uvnitř umístěnamuzejní expozice o historii a památkách zdejší židovské obce.

Výstava je přístupná v sezóně duben až říjen vždy od úterý do pátku 10.00–17.00. V sobotu, v neděli a o svátcích 13.00–17.00. Mimo uvedenou dobu po předchozí telefonické domluvě (734 392 418, 777 089 265), viz též muzeum.boskovice.cz. Další dvě synagogy, Menší synagoga z 18. století a Löw-Beerova synagoga z roku 1884, byly zbořeny po válce.

Hřbitov v Potoční ulici západně od centra ve svahu kopce pod zámeckou oborou byl založen nejpozději v 16. století. Na ploše 1,5 hektaru se nalézá 2400 náhrobků, též barokního a klasicistního typu, z nichž nejstarší zjištěný pochází z roku 1670. Pohřbeny jsou zde významné osobnosti, mj. učený rabín Samuel ha-Levi Kolin, řečený Machacit ha-Šekel (zemřel 1806). Uprostřed areálu stojí trosky obřadní síně z roku 1763 s kamennou deskou s textem modlitby Kadiš. Hřbitov je v sezóně návštěvníkům volně přístupný.

Boskovice jsou rodným městem očního lékaře Abrahama Alberta Ticho (1883–1960 Jeruzalém) a spisovatele Hermanna Ungara (1893–1929 Praha), jeho pamětní deska je od roku 1993 umístěna na rodném domě Zborovská 11. Vždy druhý víkend v červenci město přivítá mladé účastníky festivalu Boskovice, jehož výtěžek je určen na záchranu a obnovu židovského města, podrobněji viz www.unijazz.cz

Další zajímavosti a informace z města a okolí naleznete též na www.boskovice.cz.