Geocache Židovský hřbitov v Brně

Krabička je uložena v místnosti infocentra, pracovník za sklem o ní "překvapivě" ví. Krabička je zamčena třemi číselnými zámky, celkem budete potřebovat 9 čísel na odkódování. Kde je získáte? Nenáročnou procházkou po areálu hřbitova. Text Vás bude zároveň navigovat, zároveň vzdělávat a zároveň určovat, jak získávat indicie. Vybral jsem hroby částečně náhodně (v částech hřbitova, kde není pohřben nikdo významný), částečně podle dyzajnově zajímavých náhrobků a také podle osob významných, které na hřbitově odpočívají. Můžete se například těšit na hrob herce Hugo Haase, hrobku průmyslníků Stiassnich, případně na hrob významného obchodníka a sběratele umění Heinricha Gomperze. Kdo jste se na hřbitov nikdy nepodívali, budete jistě ohromeni, jaká nádhera se v srdci moravské metropole nachází.

Nyní ale už přistoupíme k samotné procházce. Já si myslím, že nejvíc je to letterbox (podle získávání postupu), rád bych ale, kdyby to mohla být multi (které já nejradši), ale podle reviewra je to mystery (na krabce je visací zámek). :-) V infocentru si nasadíme pokrývku hlavy a vydáme se ven. Celkem posbíráme po cestě 9 indicií a každá jednotlivá bude vždy složena ze dvou malých úkolů na související téma. Abyste mi lépe rozuměli, budu často používat orientaci na světové strany. Kdo jste na to slabší, pak vězte, že když koukám z ulice na vchod do obřadní síně, dívám se na sever.

Červený zámek

Nejprve se půjdeme podívat na častý prvek židovské pohřební symboliky a to různé vázy, mísy, amfory.. Obejdeme obřadní síň (to je ta největší budova) a půjdeme souběžně s ulicí podle zdi na západ. Po chvilce nalezneme u zdi trochu honosnější hrobku z černého mramoru se dvěma amforami. Najděme datum, kdy zemřela (německy gestorben) Imchen Salzmann, tedy (X). august 1899. O pět hrobů severněji je další hrobka s amforami. Tento hrob patří Leopoldovi a Amalji Goldschmiedovým. Oba se dožili dost vysokého věku a vy určete o kolik let se dožil Leopold víc než jeho žena Amalie (Y).

A=X+Y

Vrátíme se do hlavní uličky a pořád pokračujeme podle zdi na západ, dokud nenajdeme po pravé ruce náhrobek Fany Giesskannové, na kterou vzpomíná (X) dětí. Já Vám ale spíš chci ukázat trochu méně typické náhrobky ve tvaru sloupů. Před hrobem Fany Giesskannovė odbočte vpravo (na sever) a po pár metrech jste u nich. Tento motiv zlomených sloupů se na hřbitově ještě párkrát objevuje, pro židovské náhrobky není až tak typický, ale symbolika je jasná- předčasné úmrtí. Přistoupíme k indicii: texty na sloupech jsou hůře čitelné, proto se otočte a uvidíte a zjistěte, kdy zemřel Michael Thorsch, tedy 1(Y).septembra 1898.

B=X-Y

Nyní se pokusíme zamyslet nad tím, jak dokáží vedle sebe žít i odpočívat lidé různých kultur, jazyků i kořenů, když se jim do života nemíchají hloupí demagogové. Pokračujte od sloupů dále úzkou uličkou na sever, až budeme mít po levé ruce výraznější bílý mramorový pomník Julia Bondiho celý popsaný německy. Julius Bondi se narodil 27.6.186(X). No a o dva pomníky vpravo máme náhrobek naopak popsaný pouze česky. Mimo jiné se z něho dozvíme, kolik osob z rodiny zemřelo vinou nacistického režimu (Y). Než poběžíte dál, ještě bych rád upozornil na málo vídaný "kiks" na českém pomníku, kdy je kameníkem vytesáno U, ale barvou je písmeno přepsáno na V. Pravděpodobně se ale jedná o chybu od zadavatele. Kdyby to byla chyba kameníka, pravděpodobně by byl náhrobek reklamován.

C=X-Y

A vida, červený zámek už bychom uměli otevřít kódem ABC (pro kontrolu: dvě hodnoty by měly být liché). No jo, ale ještě jsou tam zámky dva.

Žlutý zámek

Nyní si prohlédneme opět trochu méně typické prvky náhrobků. Dojdeme chodníček na sever a na prvním rozcestí půjdeme na východ. Pak odbočíme doprava o jeden chodníček dřív, než je tabulka 21 B. Jdi tedy na jih a po pravé straně najdi hrob Bittermannů s balustrádkami. Různé druhy balustrád jsou typické spíše pro honosné hrobky, zde se ale můžeme přesvědčit, jak lze i skromnější náhrobek ozdobit oblíbeným motivem. Počet sloupků nesoucích zábradlí označíme jako (X). Pokračuj na jih, na prvním rozcestí doleva, projdi kolem čtyř řad hrobů a pokračuj uličkou zase doleva. Poslední hrob vlevo před rozcestím patří rodu Wolfových, který je nahoře ozdoben nádhernou kamenickou prací znázorňující nádobu s růžemi. Co je na tom tolik zajímavého? Na křesťanské hroby je zvykem nosit květiny. Na židovské ale ne, zde se setkáváme s jiným zvykem: položit kamínek na náhrobek. Proč tento rozdíl? Židovství říká, že místo je jednou provždy zemřelého; květina na hrobě za pár dní uschne, ale kamínek je věčný. Tento kamenický výtvor umě spojuje rozdílné kvality (krásných) květin a (trvalého) kamene do jednoho. Protože je náhrobek hůře čitelný, indicií tentokrát bude počet hvězdicových ornamentů v řádce nad nádobou s růžemi (Y).

D=Y-X

Nyní půjdeme okolo, proto se zmíním, i když zde nic nebudete zjišťovat. Od hrobu Wolfových půjdeme na východ a hned po pár metrech si všimněte zajímavého (byť nenápadného) malého hrobečku rodiny Strakoschů ve tvaru otevřené knihy. Je to krásná kamenická práce. Obvykle se formát knihy či jakéhosi pergamenu objevuje jako "přílepek" pod náhrobek, který je již popsán, ale je potřeba dopsat nové jméno. Ovšem i jako samostatný hrob umí být takové motivy krásné.

Tak a nyní něco k symbolice na židovských náhrobcích. Od knihy popojdi dvě křižovatky na východ a vpravo za sebou najdi hrob Leopolda a Růženy Kohnových. Na vršku náhrobku jsou dvě ruce. Tento symbol se jmenuje "žehnající ruce" a značí hrob židovského kněze, v Bibli označovaného Kohena nebo Kohanina. Ono vlastně už jméno samotné "Kohn" vychází z označení této funkce a dost často platí, že člověk nesoucí jméno Kohn (Kněz) byl potomkem kněze.

Ružena Kohnová zemřela v koncentračním táboře v roce 194(X). Pokračuj od hrobu Kohnových na jih a poslední hrob před rozcestím vlevo patří Adolfu a Emilii Fischelových. Na vrcholku hrobu je konvička. Tento symbol je vždy znakem hrobu potomka levity, což byl "asistent" výše zmíněných kněžích. Při obřadech vodou z konvičky omývali kněžímu ruce. A opět platí to samé, co jsme si řekli u kněžích. I u levitů příjmení přímo odráží spřízněnost nositele s levitskými předky, proto se v různých obměnách jmenovali Lewy, Löw, Löwy, Levý. Emilie Fischelová zemřela 30.12.19(Y)8.

E=X+Y

Nyní se půjdeme podívat na sarkofágové hroby. Vrat se na sever ke Kohnovým a dej se doprava. Mezi dva hroby tohoto typu dojdete. Po pravé ruce máme hrob (dílo kameníka Johanna Eduarda Tomoly) Heinricha Gomperze významného obchodníka s vlnou, člena brněnské rady, filantropa a mimo jiné i sběratele umění, díky čemuž dospěl Heinrich Gomperz k založení městské galerie. Jeho žena Julianna (přezdívaná Dalena) byla významnou operní pěvkyní a zemřela (X)0. sept. 1928. Hned oproti je podobný skvost (dle mého ještě skvostnější :-), hrob Jenny Putzker (rozené Gomperzové). Kolikrát je na pamětní desce číslice 8? (Y)

F=X-Y

Nyní už umíme odemknout i druhý zámek kódem DEF (pro kontrolu: dvě číslice by měly být sudé).

Mimochodem: ještě se maličko vrátíme k symbolice.. Na hrobu za zády (Moriz Kuh) vidíme číši s hadem. Tato symbolika přetrvala dodnes, proto nebude těžké určit, že se jedná o hrob lékaře (mimo jiné také pro zkratku Dr., samozřejmě).

Šedý zámek

Teď si dáme exkurzi k hrobkám nejhonosnějším. Každý si tu najde, co se mu líbí, já vybral stage podle svého, proto mi nekamenujte, pokud máte jiný vkus. Od Heinricha Gomperze pokračuj na východ až dojdeš k poněkud zchátralé hrobce s kopuli. Odtud Vás asi nejvíc zaujme anticky vypadající největší hrobka se sloupy patřící rodině Braunerů. V podlaze pod střechou je víko hrobky obsahující (X) oček na otevírání mramorové desky. Poprosím Vás, abyste odolali a zůstali dole, nelezte na hrobku. Popojdi na jih na první rozcestí a odboč doleva. Uvidíš anděla, další příklad kamenického umění. Na samém základu honosné hrobky je vzpomínka na Hellmutha Wolfa padlého 2(Y).octobra 1915 v Rusku.

G=X-Y

Určitě Vás také zajímá, jaká významná osobnost Brna je na hřbitově pochována. Ono jich tu je samozřejmě víc, snažil jsem se vybrat ty, o kterých jste pravděpodobně už někdy slyšeli. Od anděla pokračuj na východ a pak odboč doleva do uličky označené 27A. Po pravé straně uvidíte bílý náhrobek českého herce Hugo Haase. Už toho procházení bylo dost, tak si sedněte na lavičku a trochu si odpočiňte. Sednete-li si přímo doprostřed, budete mít proti sobě hrob E.E. Siebenscheina, který se narodil v roce 186(X). Teď se půjdeme podívat k hrobce rodu Stiassni. Vrat se k andělovi a pokračuj na západ. Odboč doleva do sekce 23B a najdi bílou velkou hrobku s balustrádami. Rod Stiassni není Brňanům neznámý díky vládni vile v brněnských Pisárkách. Zde pohřbený Josef Stiassni je otcem zadavatele slavné vily. Jako indicie nám poslouží rok úmrtí jeho ženy Riki Stiassné, což je rok 194(Y).

H=X+Y

Už nám chybí jen poslední indicie k odemčení kešky. Nejdřív vás zavedu k hrobu, jaký tu nemá obdoby a ani jsem nikde jinde podobný neviděl. Od Stiassnich projdi na východ o jednu uličku a dej se doprava. Po pravé straně bez větších obtíží najdete bílou hrobku Zikmunda Türkla. Dle mého úžasné dílo. Indicie zní: Kolik růží je na náhrobku. Nee, dělám si srandu.. :-) Koukněte o jeden hrob doprava a doplňte datum narození Josefa Karnera ve formátu (X). juli 1893. No a na úplný závěr se ještě zastavíme u Památníku holokaustu, stojícího mezi středověkými náhrobky ze zaniklých hřbitovů přímo u infocentra. (Rozhlédni se, kde je infocentrum, dojdi k němu a na rohu s lampou odboč doprava). Cestou jsme se naučili, co nosíme na židovský hrob (hint: květina to není), proto, uznáte-li to za vhodné, vzpomeňte na oběti druhé světové války. Přímo z památníku zjistíte kolik tisíc (Y) obětí nacismu pomník připomíná.

I=X-Y

Nyní už umíme odemknout i šedý zámek kódem GHI (pro kontrolu: jedna číslice by měla být sudá).

Nyní si dojděte do infocentra a logbook je Váš. Snad se Vám procházka po brněnskem židovském hřbitově líbila a budete se rádi vracet.

Mystery cache GC4PQEN od hauskaa (geocaching.com)