Komentované prohlídky s průvodcem

Oddělení pro vzdělávání a kulturu

Židovského muzea v Praze, pobočka Brno

Tel: +420 530 317 651

brno@jewishmuseum.cz

Synagoga

Zveme vás na komentovanou prohlídku moderní sakrální stavby architekta Otto Eislera, která je v současnosti jedinou synagogou na území Moravy a Slezska, jež slouží duchovním účelům židovské komunity. Výklad průvodce bude věnován zásadním momentům brněnské židovské historie, hlavním tradicím a zvykům judaismu, ale i dramatickému životnímu příběhu autora synagogy. Poplatek za komentovanou prohlídku ve výši 50,-Kč se hradí na místě. Mužské návštěvníky synagogy si dovolujeme předem požádat, aby měli při vstupu do objektu pokrývku hlavy. Děkujeme.

Místo setkání: synagoga Skořepka 13

Středa 7.7.2021 v 17:00

Neděle 8.8.2021 v 17:00

Židovský hřbitov

Zveme vás na komentovanou prohlídku obřadní síně a krátkou procházku brněnským židovským hřbitovem. Výklad průvodce bude věnován historii a vývoji hřbitova, rituálům spojeným s pohřbíváním a osudům významných osobností, které zde spočívají. Poplatek za komentovanou prohlídku ve výši 50,-Kč se hradí na místě. Mužské návštěvníky hřbitova si dovolujeme předem požádat, aby měli při vstupu do objektu pokrývku hlavy. Děkujeme.

Místo setkání: vchod na hřbitov Nezamyslova 27

Neděle 4.7.2021 v 15:00

Neděle 8.8.2021 ve 14:00