Oddělení pro vzdělávání a kulturu

Židovského muzea v Praze, pobočka Brno

tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno

Tel: +420 530 317 651

Mob: +420 739 292 424

brno@jewishmuseum.cz

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/

Přednášky Duben 2019

Pondělí 8.4. od 17 hodin v sále OVK

Smích skrze slzy III: Vznik státu Izrael a písňový cyklus Z židovské lidové poezie op. 79

V roce 1948 zkomponoval D. D. Šostakovič písňový cyklus Z židovské lidové poezie, inspirovaný sbírkou jidiš veršů. Netušil však, že se postoj SSSR k nově vzniknuvšímu státu Izrael obrátí z příznivého na zcela odmítavý, vrátí se antisemitismem motivované kampaně a z písňového cyklu se paradoxně stane jedno z jeho nejodvážnějších děl. Třetí přednáškou s hudebními ukázkami o životě a tvorbě sovětského skladatele provede posluchače muzikolog Jan Špaček. Vstupné 30 Kč

Pondělí 15.4. od 17 hodin v sále OVK

Ze života Židů IV: Umění z pohledu tradičního judaismu

Jaký je přístup tradičního judaismu k různým uměleckým formám? Co je z náboženského hlediska ve výtvarném umění, hudbě a literatuře povoleno a jaké projevy jsou naopak nežádoucí? Tyto otázky se ve čtvrtém pokračování cyklu Ze života Židů pokusí zodpovědět správce pražského Nového židovského hřbitova Chaim Kočí, který současně vykonává rituální dozor nad košer stravou pro Pražský rabinát a je v České republice předsedou Chevra Kadiša. Vstupné 30 Kč

Úterý 16.4. od 17 hodin v sále OVK

Domy věčnosti XI: Hranice, Lipník nad Bečvou, Holešov

V jedenáctém pokračování cyklu o moravských židovských hřbitovech pojedná fotografka a publicistka Helena Bretfeldová o třech z nich založených v rozmezí 15. – 17. století u významných obchodních cest. Zatímco v Hranicích a v Lipníku byly hřbitovy v době komunismu zrušeny nebo významně poškozeny a později komplikovaně obnovovány, hřbitov holešovský je původní. Jako místo posledního odpočinku významných rabínů-učenců, především Šabbataje ben Meir ha-Kohena, řečeného Šach, je často vyhledáván. Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 25.4. od 17 hodin v sále OVK

Představení knihy Colette, má drahá, Vy víte, co máte udělat…

Volné pokračování Vlaku do Výmaru je biografií významného francouzského spisovatele Pierra Drieu La Rochelle a především jeho manželky, lékařky a vědkyně židovského původu Colette Jéramec, která byla za okupace spolu se svými dětmi uvězněna v koncentračním táboře Drancy na pařížském předměstí. Své nové dílo posluchačům představí a několik ukázek přečte původem česká ve Francii žijící spisovatelka, publicistka a scenáristka Ladislava Chateau. Kniha bude na místě k prodeji. Program vzniká ve spolupráci s Kulturním a vzdělávacím centrem rabína Federa. Vstupné 30 Kč

Nedělě 28.4. od 10.30, Nezamyslova 27, Brno-Židenice

Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Medvídek Dubi a ten, koho Bůh miloval

O nikom jiném než o Šalamounovi se již v Tanachu-hebrejské Bibli nedočteme, že by ho Bůh miloval. Přesto jeho dlouhé a úspěšné kralování nebylo bez nesnází. Medvídek Dubi zahájí vyprávění z knihy Královské, které bude pokračovat ještě v dalších měsících. Prozradí dětem, jak se pozná, že měl Šalamoun moudré srdce, a bude držet palce všem, kdo se nezaleknou hádanek, které připravil. Vstupné 30 Kč

Úterý 30.4. od 17 hodin v sále OVK

Vernisáž výstavy Bringing Together Divided Memory

Výstava Bringing Together Divided Memory tvoří mozaiku českých, slovenských a rakouských příběhů z období předválečného, doby druhé světové války a bezprostředně po ní. Formou videorozhovorů prezentuje vyprávění těch, kteří museli opustit své domovy a v důsledku války začít žít někde jinde. Zvláštní pozornost je věnována soužití Židů, etnických Čechů, Němců a Slováků, dvojjazyčných Moravanů a Bémáků (Böhmisch) před rokem 1938, a především rozdílným zkušenostem a prožitkům po odsunu. Rozhovory s pamětníky jsou na základě konkrétních míst, historických událostí a opakujících se typů zkušenosti rozčleněny tak, aby byl zřetelný jejich vztah v rámci vyprávění. Doplněny jsou dobovými kontextualizujícími texty a mapami. Výstava proběhne ve spolupráci se spolkem Antikomplex. Vstup volný

Do 17. dubna je možno v sále OVK Brno zhlédnout výstavu fotografií Martiny Janošové Rekviem za Vlněnu, která je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný

Přednášky Březen 2019

Pondělí 4.3. v 17 hodin v sále OVK

Ze života Židů III: Pohřební rituály v judaismu

Ve třetím pokračování cyklu Ze života Židů správce pražského Nového židovského hřbitova a předseda Chevra kadiša Chaim Kočí posluchače seznámí s funkcí této organizace v historii a v dnešní době. Promluví také o vzniku, významu a průběhu pohřebních rituálů v praktickém judaismu, o problematice židovských hřbitovů a nedotknutelnosti jejich hrobů. Vstupné 30 Kč

Pondělí 11.3. v 17 hodin v sále OVK

Smích skrze slzy II: Poslední léta stalinismu a Houslový koncert op. 77

Po vítězství ve Velké vlastenecké válce byl Stalin silnější než kdy předtím. Množila se ideologická odsuzování umělců, začaly procesy se známými osobnostmi židovského původu. Ponížený skladatel Dmitrij Šostakovič tehdy zkomponoval své nejtklivější dílo. S houslovým koncertem, který nezapře vliv klezmeru, seznámí posluchače v druhé části cyklu s hudebními ukázkami muzikolog Jan Špaček. Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 14. března v 17 hodin v sále OVK

Osudy židovských památek po mnichovské dohodě

Území českých zemí bylo rozděleno na oblasti spadající různým způsobem přímo pod Říši a na území Druhé republiky, později protektorátu. Likvidace majetku židovských obcí a spolků probíhala na těchto územích odlišnou cestou a také rozsah zničených památek byl různý. Přednáška historičky Markéty Lhotové porovná tyto postupy a blíže posluchače seznámí zejména s doposud méně

známým vývojem v pohraničí. Osudy jednotlivých typů památek budou dokumentovány na některých příkladech z moravsko-slezského území. Vstupné 30 Kč

Úterý 19. března v 17 hodin v sále OVK

Metamorfózy v česko-rakouských vztazích očima pamětnice holocaustu: představení knihy s hudebním doprovodem

V interdisciplinárním evropském projektu zahájeném v roce 2013 pracuje vídeňský autor, kulturní filozof, sociolog, historik, hudebník a skladatel Reiner König-Hollerwöger s pamětnicí holocaustu Erikou Bezdíčkovou z Brna. Jeho kniha, jež vyšla v češtině v roce 2018 a na jejímž překladu se Erika Bezdíčková podílela, umožňuje hluboký vhled do psychických, mentálních, společenských a kulturních procesů minulosti i přítomnosti. Součástí představení českého vydán knihy za účasti hlavní protagonistky bude klavírní doprovod autora. Kniha bude na místě k prodeji. Vstupné 30 Kč

Neděle 24. března v 10.30 hodin, Nezamyslova 27, Brno-Židenice

Medvídek Dubi a král David

Čtyřicet let vládl David izraelskému království, ale více než věhlas vladaře Davida přežila upřímnost jeho víry. Vložil ji do slov svých nádherných básní – žalmů, které dodnes přinášejí posilu a útěchu. Medvídek Dubi připravil malým čtenářům povídání o králi Davidovi, ale také spoustu hravých úkolů, které pomůže vyřešit.

Pondělí 25. března v 17 hodin v sále OVK

Žid na kazatelně: obraz židovské komunity v české homiletice doby baroka

Nedělní a sváteční kázání přelomu 17. a 18. století měla výrazný katechetický charakter, ale dotýkala se i aktuálních společenských problémů. Na pomezí univerzálních a partikulárních témat se

objevovaly otázky týkající se Židů. Na základě analýzy raně novověkých českojazyčných katolických postil Daniel Soukupz Ústavu české literatury AV ČR načrtne obraz Židů, jak jej předávali soudobí kazatelé. Vstupné 30 Kč

Do konce března je možno v sále OVK Brno zhlédnout výstavu fotografií Martiny Janošové Rekviem za Vlněnu, která je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný