Oddělení pro vzdělávání a kulturu

Židovského muzea v Praze, pobočka Brno

tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno

Tel: +420 530 317 651

Mob: +420 739 292 424

brno@jewishmuseum.cz

www.jewishmuseum.cz

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat aktuální informace zde:

http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/

Listopad 2019

Úterý 5. listopadu 2019 od 17 hodin v sále OVK ŽM na tř. Kpt. Jaroše 3

Ondřej Sekora, Ferda Mravenec a ti druzí

K 120. výročí narození ilustrátora a tvůrce oblíbených knih Ondřeje Sekory brněnské OVK ve spolupráci s Kulturním a vzdělávacím centrem rabína Federa připravilo pořad přibližující osudy a tvorbu tohoto umělce. Jak do Sekorova života zasáhla druhá světová válka a manželství s Ludmilou Roubíčkovou nastíní nejen na základě deníků z let 1944-1945 Hana Kraflová a Tomáš Prokůpek, kurátoři a odborní pracovníci Moravského zemského muzea v Brně. Vstupné 30 Kč

Neděle 10. listopadu od 10.30, Nezamyslova 27, Brno-Židenice

Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Medvídek Dubi a pan Ray

Bylo to v srpnu roku 1890, když se v americké Filadelfii narodil Emmanuel. Stal se z něj všestranný výtvarník pracující nezvyklými technikami a způsoby. Svá díla podepisoval monogramem „MR“. Tak začíná další příběh z ateliéru medvídka Dubiho. Čeká vás povídání o slavném umělci Man Rayovi, cestování mezi Amerikou a Francií, a také fotografické tvoření pro malá stvoření. Vstupné 30 Kč

Úterý 12. listopadu od 16.30 v sále OVK na tř. Kpt. Jaroše 3

Židé v protektorátu mezi 16. březnem a 17. listopadem 1939

Přednáška etnoložky Blanky Soukupové z Fakulty humanitních studií Karlovy univerzity věnovaná třicátému výročí 17. listopadu bude analyzovat život židovského obyvatelstva v prvních měsících protektorátu na pozadí upevňování nacistické moci. Především se však zaměří na vrcholící odpor české společnosti v čase výročí vzniku republiky (28. říjen) a jeho brutálního potlačení. Pozornost bude věnována i aktivní antisemitské politice protektorátní vlády, menšinovým reakcím na ni a utváření strategií přežití. Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 14.11. od 17 hodin v sále OVK ŽM na tř. Kpt. Jaroše 3

Židovské nositelky Nobelovy ceny

Za téměř 120 let, kdy je udělována Nobelova cena, ji získalo téměř tisíc nositelů. Z tohoto počtu je pouze 52 žen, což činí zhruba pět procent. Významnou část držitelek Nobelovy ceny tvoří ženy z židovského prostředí – vědkyně, lékařky i spisovatelky. O jejich životních a profesních osudech i o samotné Nobelově ceně bude hovořit šéfredaktorka magazínu Kachol velavan Zuzana Prudilová. Vstupné 30 Kč

Úterý 19.11. od 17 hodin v sále OVK ŽM na tř. Kpt. Jaroše 3

Vernisáž výstavy Taneční kosmopolitka Alice Flachová-Pastorová

Výstava zachycuje životní pouť s Brnem výrazně spjaté tanečnice a teoretičky Alice Flachové-Pastorové (1928-2006). Mapuje její osud od baletních začátků přes tragické období druhé světové války, kdy byla deportována do Terezína a Osvětimi a absolvovala pochod smrti, až po její návrat na divadelní scény, dramaturgické a pedagogické aktivity v časech komunistického režimu. Vysokou odborností a znalostí dějin a teorie tance výrazně ovlivnila několik generací a přispěla ke kodifikaci odborné reflexe tanečního umění. Výstavu bratislavského Divadelného ústavu zahájí kurátorka Monika Čertezni. Vstup volný

Úterý 26.11. od 17 hodin v sále OVK, tř. Kpt. Jaroše 3

Vegetariánství a židovská etika

Izrael se pyšní největším počtem veganů a vegetariánů na světě. Má tento ohleduplný životní styl nějakou spojitost s judaismem? Přednáška absolventky oboru judaistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, studentky Abraham Geiger College v Berlíně a budoucí rabínky Kamily Kohoutové představí základní koncepty týkající se etického stravování v židovství od nejstarších dob po současnost. Vstupné 30 Kč

Pátek 29. 11. – neděle 1. 12., Gymnázium tř. Kpt. Jaroše 14

Machol Brno 2019 – Mezinárodní seminář izraelských lidových tanců

Již třetí ročník mezinárodního festivalu izraelských lidových tanců přináší možnost zúčastnit se v Brně seminářů, lekcí a workshopů pod vedením zkušených lektorů, ale i bohatý doprovodný program. Za všechny vyučující jmenujme např. talentovaného choreografa Michaela Barzelaie z Haify nebo zakladatelku taneční školy Komuna v Jeruzalémě Hilu Mukdasi. Registrace a více informací na www.orotbrno.webnode.cz


Přednášky Říjen 2019

Čtvrtek 3. října od 17 hodin, Moravské náměstí

Architektonická procházka: Stavby Otto Eislera v centru Brna

Mezi známé realizace jednoho z nejvýraznějších brněnských židovských architektů meziválečného období Otto Eislera patří synagoga Agudas Achim či jeho vlastní vila v Masarykově čtvrti, je však i autorem několika budov v centru Brna. Během komentované procházky s historičkou architektury Zuzanou Ragulovou se posluchači dozvědí o Eislerových dochovaných stavbách, ale i o těch, které už neexistují nebo zůstaly pouze ve formě návrhů. Sraz účastníků je v 17 hodin na Moravském náměstí u modelu Brna. Vstupné 30 Kč

Neděle 6. října od 10:30, Nezamyslova 27, Brno-Židenice

Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Medvídek Dubi mezi Brnem a Jeruzalémem

Byla jednou jedna malířka Anna a jeden malíř Ludwig. Jeho příjmení bylo Blum a její Ticho. Jako první se v Brně narodil on a o tři roky později ona. Životní cesty je oba nakonec z Brna zavedly až do dalekého Jeruzaléma. Na říjnové dílně zazní nejenom jejich příběhy, ale ke slovu bude muset přijít také mapa a především pera, štětce a barvy. Vstupné 30 Kč

Pondělí 7. října od 17 hodin v sále OVK na tř. Kpt. Jaroše 3

Představení knihy Encyklopedie židovských památek Moravy a Slezska

Architekt a památkář Jaroslav Klenovský se téměř čtyři desetiletí věnuje terénní péči o nemovité památky židovské kultury na území Moravy a Slezska. Napsal desítky článků a publikací o historii a památkách jednotlivých židovských obcí, projektoval opravy nemovitostí, vytvořil studie židovských čtvrtí a center a navrhl řadu pamětních desek. Nedávno vydaný encyklopedický svazek komplexně popisuje židovské nemovité památky na území Moravy a Slezska – ty dochované i ty, které již neexistují. Knihu bude možné na místě zakoupit. Pořad se uskutečňuje ve spolupráci s Kulturním a vzdělávacím centrem rabína Federa. Vstupné 30 Kč.

Středa 23. října od 17 hodin v sále OVK na tř. Kpt. Jaroše 3

Brněnské gestapo

Autor nedávno vydané knihy „Brněnské Gestapo 1939-1945 a poválečné soudní procesy s jeho příslušníky“ historik Vladimír Černý se ve své přednášce bude zabývat nacistickou tajnou státní policií. Zaměří se na činnost této organizace v Brně, představí jeho strukturu, personální složení a způsoby boje proti české domácí rezistenci. Pozornost bude věnována především podílu gestapa na perzekuci brněnského židovského obyvatelstva. Knihu bude možné na místě zakoupit. Vstupné 30 Kč.

Čtvrtek 24. října od 17 hodin v sále OVK na tř. Kpt. Jaroše 3

Z dějin anti-judaismu a antisemitismu II: Proměny postavení židovského obyvatelstva na Pyrenejském poloostrově v 15. a 16. století ve světle tzv. iberijského rasismu

V lednu 1492 byla dobytím poslední bašty islámu Granady ukončena na Pyrenejském poloostrově po staletí probíhající reconquista. Následný dekret z Alhambry přikazoval všem Židům přijmout do čtyř měsíců křesťanství nebo opustit zemi. Dlouhodobé následky těchto událostí zasadily společnosti, ekonomice i kultuře na celém Pyrenejském poloostrově ránu, jež se od konce 15. století nepřestala prohlubovat a jejíž tragické důsledky se projevují v Evropě dodnes. Nejen o osudech křesťanů- konvertitů židovského původu, kteří se stali podřadnou rasou vyloučenou ze společnosti,

pronásledovanou inkvizicí až do počátku 19. století, promluví historička Lena Arava Novotná. Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 31.10. od 17 hodin v sále OVK na tř. Kpt. Jaroše 3

Hudebně literární večer ke 100. výročí narození Gideona Kleina

Slavnostní komponovaný večer s koncertem předního českého klavíristy Pavla Zemena připomene hudebníka, skladatele a pedagoga Gideona Kleina (1919 Přerov – 1945 Fürstengrube), jehož slibná umělecká kariéra byla přervána holocaustem. Pořad je součástí projektu „Gido se vrací domů!“, který si klade za cíl oslavit život a dílo umělců, kteří tak jako Gideon Klein byli během druhé světové války vězněni v terezínském ghettu. Součástí večera bude představení monografie Dopis od Gideona za účasti jejího autora, anglického muzikologa Davida Fligga. Ukázky z knihy přečte herec Šimon Bilina. Více na www.gidofest.com. Vstupné 30 Kč

Do 12. října je možno v sále OVK Brno zhlédnout výstavu fotografií brněnské synagogy Agudas achim od Libora Teplého,

od 19. října pak výstavu Taneční kosmopolitka Alice Flachová-Pastorová.

Obě výstavy jsou přístupné ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný