Oddělení pro vzdělávání a kulturu

Židovského muzea v Praze, pobočka Brno

tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno

Tel: +420 530 317 651

Mob: +420 739 292 424

brno@jewishmuseum.cz

www.jewishmuseum.cz

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat aktuální informace zde:

http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/

Přednášky Září 2019

Středa 4. září od 17 hodin v sále OVK, tř. Kpt. Jaroše 3

Starozákonní postavy v literatuře I: Mojžíš

První přednáška z třídílného cyklu o postavách ze Starého zákona a jejich zpracování ve známých dílech německé literatury bude věnována Mojžíšovi. O tom, jak jeho osudy a příběhy viděli Friedrich Schiller, Johann Wolfgang Goethe, Sigmund Freud nebo jihlavský rabín Hermann Reckendorf, promluví germanistka profesorka Ingeborg Fialová. Vstupné 30 Kč

Pondělí 9. září od 17.00 hodin v sále OVK, tř. Kpt. Jaroše 3

Vernisáž výstavy Andre Steiner: nejen brněnský architekt II

Fotografka Kateřina Rusňáková se po úspěchu lednové výstavy o A. Steinerovi opět ve spolupráci se Spolkem OROT a Židovským muzeem v Praze rozhodla pokračovat v obrazovém mapování současného stavu dalších brněnských staveb tohoto autora. Během vernisáže budou promítnuty dosud neuvedené krátké snímky „Andrej Steiner – Pracovná skupina“ a „Andrej Steiner – Židovský architekt pracovných táborov“, které natočil dokumentarista Jakub Fišer pro Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry v Bratislave. Výstava se koná za finanční podpory Nadace Židovské obce v Praze, městské části Brno-střed a Jihomoravského kraje. Vstup volný

Čtvrtek 12. září od 17 hodin v sále OVK, tř. Kpt. Jaroše 3

Z dějin antijudaismu a antisemitismu I: Reprezentace Židů v západoevropské křesťanské ikonografii 12. – 15. století

Protižidovské tóny a náměty, jež se od počátků křesťanství staly součástí církevních výkladů a učení, se do konce jedenáctého století většinou omezovaly na teologické debaty a polemiky. V období mezi 12. a 15. stoletím došlo k hluboké stupňující se negativní proměně vnímání Židů majoritní společností. První přednáška judaistky Lenky A. Novotné z Husitské teologické fakulty bude tento proces sledovat z různých úhlů pohledu a pokusí se stanovit definici středověkého křesťanského antijudaismu, který se stal vzorem i pro novodobé projevy nenávisti k Židům v Evropě i mimo ni. Vstupné 30 Kč

Neděle 15. září od 10.30, Nezamyslova 27, Brno-Židenice

Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Medvídek Dubi otevírá ateliér

Podzimní dětské dílny budou mít tentokrát výtvarné zaměření. Medvídek Dubi provede malé návštěvníky tvorbou a životními osudy několika slavných umělců židovského původu. Postupně se v návaznosti na jejich díla budeme zabývat nejen malbou, ale také fotografií, komiksem, sochařstvím či módním návrhářstvím. Na prvním zářijovém setkání se společně podíváme do dějin umění až po současnost, abychom zjistili, co nás může v dalších měsících co nejvíc zajímat a bavit. Vstupné 30 Kč

Pondělí 16. září od 19 hodin a úterý 17. září od 10 hodin, BuranTeatr, Kounicova 685/20

Návštěva z pravěku

Divadelní představení na motivy knihy a životního příběhu Petra Ginze (1. 2. 1928 – 28. 9. 1944), mladého výtvarníka, spisovatele a šéfredaktora časopisu Vedem v terezínském ghettu, nastudovali žáci pražského gymnázia Přírodní škola pod vedením Františka Tichého v rámci projektu Terezínská štafeta. Ve hře Návštěva z pravěku, kterou po Ginzově smrti v Osvětimi-Birkenau doplnila a k vydání připravila jeho sestra Eva, se prolíná fantazijní dobrodružný příběh inspirovaný Julesem Vernem s mrazivou realitou životního osudu dospívajícího chlapce v době protektorátu. Počet míst je omezen, prosíme o rezervaci na adrese novotny@prirodniskola.cz. Vstupné dobrovolné


Přednášky Říjen 2019

Čtvrtek 3. října od 17 hodin, Moravské náměstí

Architektonická procházka: Stavby Otto Eislera v centru Brna

Mezi známé realizace jednoho z nejvýraznějších brněnských židovských architektů meziválečného období Otto Eislera patří synagoga Agudas Achim či jeho vlastní vila v Masarykově čtvrti, je však i autorem několika budov v centru Brna. Během komentované procházky s historičkou architektury Zuzanou Ragulovou se posluchači dozvědí o Eislerových dochovaných stavbách, ale i o těch, které už neexistují nebo zůstaly pouze ve formě návrhů. Sraz účastníků je v 17 hodin na Moravském náměstí u modelu Brna. Vstupné 30 Kč

Neděle 6. října od 10:30, Nezamyslova 27, Brno-Židenice

Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Medvídek Dubi mezi Brnem a Jeruzalémem

Byla jednou jedna malířka Anna a jeden malíř Ludwig. Jeho příjmení bylo Blum a její Ticho. Jako první se v Brně narodil on a o tři roky později ona. Životní cesty je oba nakonec z Brna zavedly až do dalekého Jeruzaléma. Na říjnové dílně zazní nejenom jejich příběhy, ale ke slovu bude muset přijít také mapa a především pera, štětce a barvy. Vstupné 30 Kč

Pondělí 7. října od 17 hodin v sále OVK na tř. Kpt. Jaroše 3

Představení knihy Encyklopedie židovských památek Moravy a Slezska

Architekt a památkář Jaroslav Klenovský se téměř čtyři desetiletí věnuje terénní péči o nemovité památky židovské kultury na území Moravy a Slezska. Napsal desítky článků a publikací o historii a památkách jednotlivých židovských obcí, projektoval opravy nemovitostí, vytvořil studie židovských čtvrtí a center a navrhl řadu pamětních desek. Nedávno vydaný encyklopedický svazek komplexně popisuje židovské nemovité památky na území Moravy a Slezska – ty dochované i ty, které již neexistují. Knihu bude možné na místě zakoupit. Pořad se uskutečňuje ve spolupráci s Kulturním a vzdělávacím centrem rabína Federa. Vstupné 30 Kč.

Středa 23. října od 17 hodin v sále OVK na tř. Kpt. Jaroše 3

Brněnské gestapo

Autor nedávno vydané knihy „Brněnské Gestapo 1939-1945 a poválečné soudní procesy s jeho příslušníky“ historik Vladimír Černý se ve své přednášce bude zabývat nacistickou tajnou státní policií. Zaměří se na činnost této organizace v Brně, představí jeho strukturu, personální složení a způsoby boje proti české domácí rezistenci. Pozornost bude věnována především podílu gestapa na perzekuci brněnského židovského obyvatelstva. Knihu bude možné na místě zakoupit. Vstupné 30 Kč.

Čtvrtek 24. října od 17 hodin v sále OVK na tř. Kpt. Jaroše 3

Z dějin anti-judaismu a antisemitismu II: Proměny postavení židovského obyvatelstva na Pyrenejském poloostrově v 15. a 16. století ve světle tzv. iberijského rasismu

V lednu 1492 byla dobytím poslední bašty islámu Granady ukončena na Pyrenejském poloostrově po staletí probíhající reconquista. Následný dekret z Alhambry přikazoval všem Židům přijmout do čtyř měsíců křesťanství nebo opustit zemi. Dlouhodobé následky těchto událostí zasadily společnosti, ekonomice i kultuře na celém Pyrenejském poloostrově ránu, jež se od konce 15. století nepřestala prohlubovat a jejíž tragické důsledky se projevují v Evropě dodnes. Nejen o osudech křesťanů- konvertitů židovského původu, kteří se stali podřadnou rasou vyloučenou ze společnosti,

pronásledovanou inkvizicí až do počátku 19. století, promluví historička Lena Arava Novotná. Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 31.10. od 17 hodin v sále OVK na tř. Kpt. Jaroše 3

Hudebně literární večer ke 100. výročí narození Gideona Kleina

Slavnostní komponovaný večer s koncertem předního českého klavíristy Pavla Zemena připomene hudebníka, skladatele a pedagoga Gideona Kleina (1919 Přerov – 1945 Fürstengrube), jehož slibná umělecká kariéra byla přervána holocaustem. Pořad je součástí projektu „Gido se vrací domů!“, který si klade za cíl oslavit život a dílo umělců, kteří tak jako Gideon Klein byli během druhé světové války vězněni v terezínském ghettu. Součástí večera bude představení monografie Dopis od Gideona za účasti jejího autora, anglického muzikologa Davida Fligga. Ukázky z knihy přečte herec Šimon Bilina. Více na www.gidofest.com. Vstupné 30 Kč

V průběhu října a půlky listopadu je možno v sále OVK Brno zhlédnout výstavu fotografií brněnské synagogy Agudas achim od Libora Teplého, která je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Výstava je pořádána ve spolupráci s ŽOB. Vstup volný