Oddělení pro vzdělávání a kulturu

Židovského muzea v Praze, pobočka Brno

tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno

Tel: +420 530 317 651

Mob: +420 739 292 424

brno@jewishmuseum.cz

www.jewishmuseum.cz

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat aktuální informace zde:

http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/

Únor 2020

Pondělí 24. února od 17 hodin v sále OVK na tř. Kpt. Jaroše 3

Židé na panství Zábrdovice v první polovině 19. století

Přednášku o historických poměrech a proměnách na území bývalého klášterního panství Zábrdovice v období průmyslové revoluce, kdy zde vzniklo několik textilních podniků, které patřily k největším svého druhu v Evropě, přednese historik Bohumír Smutný. Pohovoří také o židovské menšině, která se na zdejším podnikání mohla podílet až po roce 1860, kdy padla poslední diskriminační opatření. Vstupné 30 Kč

Březen 2020

16. února 2020

Pondělí 9. března od 17 hodin, Nezamyslova 27, Brno-Židenice

Nacistická propaganda ve filmu a fotografiích

Natáčení a projekce hraných i tzv. dokumentárních filmů s rasovou tématikou, denní tisk s fotografiemi z obsazených území – to vše mělo za úkol ovlivnit co nejširší masy veřejnosti a přesvědčit je o správnosti politiky třetí říše. O sdělovacích prostředcích, které jako významný nástroj sloužily k upevnění nacistické moci, promluví historička Židovského muzea v Praze Jana Šplíchalová.

Středa 11. března od 17 hodin v sále OVK na tř. Kpt. Jaroše 3

U Bermanů se ráno nejdříve hrálo a potom teprve snídalo

Přednáška historičky Marty Leblové přiblíží osud operního pěvce, režiséra a pedagoga Karla Bermana, od jehož narození letos uplynulo 100 let. Popíše jeho aktivitu v době věznění v pracovním táboře Lípa, ghettu Terezín a dalších koncentračních táborech a seznámí též s Bermanovým pracovním i osobním životem v době poválečné, kdy byl mimo jiné angažován v Národním divadle v Praze. Pozornost bude věnována i Bermanovým rodičům, kteří až do své smrti za druhé světové války budoucího národního umělce podporovali v lásce k hudbě. Vstupné 30 Kč

Neděle 15. března od 10.30 hodin, Nezamyslova 27, Brno-Židenice

Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Medvídek Dubi před sochou prezidenta Osvoboditele

Narodil se ve Dvoře Králové, studoval v Paříži, tvořil v Praze, bojoval v první světové válce. A to je jen část dalšího příběhu z ateliéru medvídka Dubiho, věnovaného tentokrát sochaři Otto Gutfreundovi. Připraveno je též keramické tvoření pro malá stvoření. Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 19. března od 17 hodin v sále OVK na tř. Kpt. Jaroše 3

Současná izraelský film: Kadosh

Filmová teoretička Alice Aronová představí film Kadosh (Izrael, Francie 1999, 110 min), který zachycuje ultraortodoxní komunitu Židů a fascinující příběh lásky očima jednoho z nejvýraznějších izraelských režisérů Amose Gitaie. Sestry Rivka a Malka žijí v jeruzalémské čtvrti Mea Shearim, kde o osudu lidí rozhoduje místní rabín. Rivka s manželem se milují, ale nemají dítě, proto se musí rozvést. Malka se má vdát za věřícího Žida, ale je zamilovaná do jiného muže, který je z komunity vyloučen, protože nastoupil službu do armády. V originálním znění s českými titulky. Vstupné 30 Kč

Pondělí 23. března od 17 hodin v sále OVK na tř. Kpt. Jaroše 3

Židovská témata a postavy u Marie von Ebner-Eschenbachové, Ferdinanda Saara a Jakoba Julia Davida

U dvou největších realistických autorů z Moravy, Marie von Ebner-Eschenbachové a Ferdinanda Saara by čtenář židovská témata asi neočekával – a přece v jejich díle jsou! Profesorka Ingeborg Fialová ve své přednášce představí několik povídek těchto tří autorů a nabídne obecnější závěry k tématu židovské asimilace, které na konci 19. a počátku 20. století hrálo podstatnou roli ve společnosti i literatuře. Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 26. března od 17 hodin v sále OVK na tř. Kpt. Jaroše 3

Brány ghetta se otevřely: Teritoriální ghetto

Cyklus přednášek Brány ghetta se otevřely se zaměří na otázku, jak se v případě několika konkrétních židovských komunit na Moravě projevily důsledky emancipace. Historik z Židovského muzea v Praze Daniel Baránek se v první přednášce zaměří na teritoriální hledisko a na příkladu Hranic a Loštic ukáže, jak se Židé usazovali v původně křesťanských částech měst a jaké důvody a důsledky měla migrace Židů z ghett do atraktivnějších měst. Vstupné 30 Kč