Oddělení pro vzdělávání a kulturu

Židovského muzea v Praze, pobočka Brno

tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno

Tel: +420 530 317 651

Mob: +420 739 292 424

brno@jewishmuseum.cz

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/

Přednášky Leden 2019

pondělí 7. ledna od 17 hodin, sál OVK

Izraelští výtvarníci z Čech a Moravy

Židovští výtvarníci, kteří se narodili v Čechách nebo na Moravě, ale z osobních, náboženských či politických důvodů emigrovali do Palestiny, potažmo po vzniku samostatného státu v roce 1948 do Izraele, zůstávají souborně nezpracovanou kapitolou českých i izraelských dějin umění. S osudy a dílem některých z nich posluchače seznámí historička umění a religionistka Eva Janáčová. Vstupné 30 Kč.

Úterý 8. 1. od 17 hodin, sál OVK

Ze života Židů I: Židovský život

O důležitých milnících v životě tradičních praktikujících Židů, jako je obřízka, výkup prvorozených, tradiční vzdělávání, bar a bat micva, svatba a rodinný život, ale i dalších méně známých zvycích, jejich vývoji a zvláštnostech s ohledem na místní obyčeje promluví správce pražského Nového židovského hřbitova Chaim Kočí, který současně vykonává rituální dozor nad košer stravou pro Pražský rabinát a je v České republice předsedou Chevra Kadiša. Jedná se o úvodní přednášku cyklu Ze života Židů, která bude představovat tradiční judaismus z různých hledisek. Vstupné 30 Kč.

14.1. od 17 hodin, sál OVK

Uherská neologie a moravští rabíni

Dodnes živý směr v židovství, rabínský neologismus v Uhrách, jeho historii, myšlenky a osobnosti v souvislostech duchovní atmosféry a myšlenkových proudů 19. století představí Jiří Arje Klimeš. Na několika příkladech také ukáže propojení tehdejších Uher a moravského židovstva. Přednáška nabídne možnost nahlédnout historii nikoliv jako pouhou minulost, ale jako stále aktuální, do jisté míry se opakující prolínání a zápasení myšlenek a jevů. Vstupné 30 Kč.

16.1. od 17 hodin, sál OVK

Židovští uprchlíci na Moravě v době 1. světové války

V době 1. světové války prchaly před frontou statisíce lidí různých národností do vnitrozemí rakousko-uherské monarchie. Morava se stala přechodným domovem mnoha z nich. Přednáška historičky a kurátorky Muzea Vysočiny Aleny Jindrové bude pojednávat o uprchlických táborech, životě uprchlíků a politických opatřeních rakouské vlády. Vstupné 30 Kč.

20. 1. od 10.30 hodin, Nezamyslova 27, Brno-Židenice

Nedělní dílna pro rodiče s dětmi - Medvídek Dubi představuje prvního židovského krále

Podle Páté knihy Mojžíšovy neměl mít izraelský král mnoho koní, mnoho žen a mnoho zlata, ale měl si opsat text Tóry a číst si v něm po všechny své dny, aby byl bohabojný, dodržoval všechna přikázání a nevyvyšoval se nad své bratry. Ale přál si vůbec lid takového krále? A dostál Saul ben Kiš tomuto ideálu? Medvídek Dubi provede děti nejen Saulovým příběhem, ale pomůže i s výtvarným tvořením a dokáže poradit při luštění hravých rébusů. Vstupné 30 Kč.

28.1. od 17 hodin, sál OVK

Vernisáž výstavy Rekviem za Vlněnu

Textilní továrna Vlněna, spojená s rodem Löw-Beerů, od devatenáctého století až do arizace provozovaná rodinou Stiassny a ve dvacátých a třicátých letech přestavěná Ernstem Wiesnerem, byla jedním z nejstarších a nejrozsáhlejších komplexů na zpracování vlny v Brně. V posledních letech se památkáři snažili o zapsání Vlněny mezi památkově chráněné objekty, ale neuspěli a v květnu 2016 byla zahájena demolice areálu. V současnosti zde vzniká kancelářské a obchodní centrum. Fotografie Martiny Janošové ukazují usilovné a zároveň poetické mapování postupného zániku tohoto výjimečného místa. Vstup volný

V průběhu ledna je možno v sále OVK Brno zhlédnout výstavu Andre Steiner – nejen brněnský architekt. Výstava se koná ve spolupráci s ŽOB a je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný

Přednášky Únor 2019

Úterý 5.2. od 17 hodin v sále OVK „Židovka“: promítání dokumentárního filmu a diskuse s tvůrci Režisér a kameraman Petr Baran v krátkém dokumentárním filmu s názvem Židovka zachytil životní příběh Alexandry Strnadové, která se narodila do poválečných padesátých let v brněnské židovské rodině. Navázal tak na zfilmovanou výpověď její maminky, paní Elli Machové, jejíž záznam je uložen v izraelském památníku holocaustu Jad vašem. Součástí promítání bude úvodní přednáška a následná beseda s hlavní protagonistkou a režisérem. Vstupné 30 Kč.

Pondělí 18.2. od 17 hodin v sále OVK

Biblické příběhy a psychologie

Bible je souborem knih různých žánrů a témat. Můžeme je číst jako knihy náboženské – ale můžeme je vnímat i jako nadčasové literární texty, které nám skrze propast dvou tisíc let ukazují, že lidské touhy, trápení i radosti se zase až tak nezměnily. Přednáška kulturoložky a hebraistky Terezie Dubinové posluchačům zprostředkuje psychologický rozměr příběhů biblických hrdinů a hrdinek, jež mohou dodnes být inspirací a poučením. Zvláštní rozměr interpretace příběhů získají, když je čteme v původním jazyce hebrejské Bible – hebrejštině. Její mnohovýznamovost a hloubka plně rezonuje s charakterem lidské duše. Vstupné 30 Kč.

Úterý 19.2. od 17 hodin v sále OVK

Ze života Židů II: Tradiční ošacení

Z jakých pramenů a předloh vychází tradiční ošacení praktikujících Židů? Jaká je jeho symbolika, duchovní význam a praktické využití do dnešní doby? Jak můžeme například podle jarmulky nebo klobouku usuzovat, ke kterému proudu judaismu nositel patří? S pravidly tradičního odívání jak mužů, tak žen posluchače ve druhém pokračování cyklu seznámí správce pražského Nového židovského hřbitova Chaim Kočí, který současně vykonává rituální dozor nad košer stravou pro Pražský rabinát a je v České republice předsedou Chevra Kadiša. Vstupné 30 Kč.

Neděle 24.2. v 10.30 hodin, Nezamyslova 27, Brno-Židenice

Medvídek Dubi před třímetrovým obrem

Příběh Davida a Goliáše je jedním z nejznámějších v Bibli, ale přináší mnohem víc než zprávu o boji odvážného mladíka, který se jen s prakem postavil zdánlivě neporazitelnému nepříteli. Na malé návštěvníky čeká další vyprávění z Knihy Samuelovy, trocha skotačení, ale především radost ze společného díla, kterým bude… překvapení. Vstupné 30 Kč.

Pondělí 25.2. od 17 hodin v sále OVK

Smích skrze slzy I: Válečná léta a Klavírní trio e-moll op. 67

Cyklus fascinujících i šokujících příběhů o tom, jak se zaujetí židovskou kulturou i odhodlání všestranně bránit její těžce zkoušené nositele zrcadlí v osudech a tvorbě sovětského hudebního skladatele Dmitrije D. Šostakoviče. Cyklem přednášek s hudebními ukázkami posluchače provede muzikolog a hudební kritik Jan Špaček. Vstupné 30 Kč.

čtvrtek 28.2. od 17 hodin v sále OVK

Domy věčnosti X: Boskovice a Lomnice u Tišnova

V desátém dílu přednáškového cyklu věnovaného moravským židovským hřbitovům připomene publicistka a fotografka Helena Bretfeldová dva z nejkrásnějších a nejpůsobivějších, situovaných v podhůří Drahanské vrchoviny. Kromě příkře svažitého terénu mají společnou dobu založení na přelomu 17. a 18. století, převládající tvar náhrobků tzv. mikulovského typu, ale také skutečnost, že se v obou obcích kromě hřbitova zachovala též velká část původní židovské čtvrti včetně synagogy, školy a rituální lázně. Vstupné 30 Kč.

V průběhu února je možno v sále OVK Brno zhlédnout výstavu fotografií Martiny Janáčové Rekviem za Vlněnu. Výstava se koná ve spolupráci s ŽOB a je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný