Brno židovské

Jihomoravská metropole Brno a celý okolní region jižní Moravy představoval a představuje významné centrum židovského osídlení od historických dob Českého království.

Na stránkách Turistického informačního centra Židovské obce Brno (TIC ŽOB) naleznete informace o všech významných židovských památkách v oblasti, jejich propojení a návaznosti na další zajímavá místa v regionu. K jejich zhlédnutí Vám doporučíme ucelené turistické trasy a exkurze, jejichž výchozím místem je Brno, neboť tyto památky se nacházejí na území v působnosti ŽOB. 

TIC ŽOB

Židovský hřbitov

Synagoga

Památky jižní Moravy

Komentované prohlídky synagogy

Zveme vás na komentovanou prohlídku moderní sakrální stavby architekta Otto Eislera, která je v současnosti jedinou synagogou na území Moravy a Slezska, jež slouží duchovním účelům židovské komunity. Výklad průvodce bude věnován zásadním momentům brněnské židovské historie, hlavním tradicím a zvykům judaismu, ale i dramatickému životnímu příběhu autora synagogy.

Komentované prohlídky židovského hřbitova

Zveme vás na komentovanou prohlídku obřadní síně a krátkou procházku brněnským židovským hřbitovem. Výklad průvodce bude věnován historii a vývoji hřbitova, rituálům spojeným s pohřbíváním a osudům významných osobností, které zde spočívají.

Programy a akce

Štetl

Izraelská kultura v České republice

Izraelská kultura v České republice

Jižní-morava.cz

TIC Brno

Projekty „Brno židovské – zpřístupnění nemovitého odkazu“ a „Brno židovské –zpřístupnění synagogy na ulici Skořepka“ byly spolufinancovány Evropskou unií