Brno židovské

Jihomoravská metropole Brno a celý okolní region jižní Moravy představoval a představuje významné centrum židovského osídlení od historických dob Českého království.

Na stránkách Turistického informačního centra Židovské obce Brno (TIC ŽOB) naleznete informace o všech významných židovských památkách v oblasti, jejich propojení a návaznosti na další zajímavá místa v regionu. K jejich zhlédnutí Vám doporučíme ucelené turistické trasy a exkurze, jejichž výchozím místem je Brno, neboť tyto památky se nacházejí na území v působnosti ŽOB.

TIC ŽOB

Židovský hřbitov

Synagoga

Památky jižní Moravy

Čtvrtek 28. 4. 14:00-17:00, Moravské náměstí – Veřejné čtení jmen obětí holocaustu
JE ZAPOMENUTÝ TEPRVE TEN, JEHOŽ JMÉNO JE ZAPOMENUTO…

V roce 2013 se naše obec poprvé připojila k veřejnému čtení jmen obětí holokaustu na Moravském náměstí. Přidat se mohou kolemjdoucí občané, kteří tak mají příležitost připojit se k uctění památky svých zavražděných spoluobčanů. Pro tento pietní den byl stanoven termín, kdy vypuklo povstání ve varšavském ghettu v roce 1943 a podle pohyblivého židovského kalendáře připadá na 27. den měsíce nisanu. Z Brna bylo v letech 1941–1942 vypraveno deset velkých transportů židovských obyvatel. Jejich jmenné seznamy jsou mementem nejen největší moravské židovské komunity, ale také upomínají na významné obce z okolí, jako byly Boskovice, Bučovice, Slavkov či Dolní Kounice. Přihlédneme-li k posledním adresám deportovaných z Brna, zjistíme, že se nacházely takřka ve všech čtvrtích města.
PŘIPOJTE SE TAKÉ VY K DALŠÍMU BRNĚNSKÉMU ROČNÍKU VEŘEJNÉHO ČTENÍ JMEN LIDÍ, KTEŘÍ SE STALI OBĚTMI RASOVÉHO PRONÁSLEDOVÁNÍ V OBDOBÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY.

Komentované prohlídky synagogy

Zveme vás na komentovanou prohlídku moderní sakrální stavby architekta Otto Eislera, která je v současnosti jedinou synagogou na území Moravy a Slezska, jež slouží duchovním účelům židovské komunity. Výklad průvodce bude věnován zásadním momentům brněnské židovské historie, hlavním tradicím a zvykům judaismu, ale i dramatickému životnímu příběhu autora synagogy.

Komentované prohlídky židovského hřbitova

Zveme vás na komentovanou prohlídku obřadní síně a krátkou procházku brněnským židovským hřbitovem. Výklad průvodce bude věnován historii a vývoji hřbitova, rituálům spojeným s pohřbíváním a osudům významných osobností, které zde spočívají.


Přednášky ŽMP OVK Brno

Izraelská kultura v České republice

Izraelská kultura v České republice

Jižní-morava.cz

TIC Brno

Projekty „Brno židovské – zpřístupnění nemovitého odkazu“ a „Brno židovské –zpřístupnění synagogy na ulici Skořepka“ byly spolufinancovány Evropskou unií