Email: brno@jewishmuseum.cz

Telefon: +420 530 317 651