Komentované prohlídky s průvodcem

Prohlídka synagogy

Organizuje: ŽMP, pobočka Brno

Seznámíme s historií středověkého židovského osídlení v Brně. Navštívíme jedinou zachovanou synagogu v Brně na ulici Skořepka. Povíme si o zaniklých brněnských synagogách a o životě židovských obyvatel Brna po emancipaci Židů v 19.století.

3. 10. 2018 | 14:00 | místo setkání: synagoga Skořepka 13

Židovský hřbitov

Organizuje: ŽMP, pobočka Brno

Výklad Kristýny Kuboňové z Ústavu religionistiky FF MU se zaměří na rituály spojené s pohřbíváním a na osudy zde pochovaných příslušníků význačných továrnických a průmyslnických rodin. Maximální počet účastníků prohlídky je 30 osob. Poplatek za komentovanou prohlídku ve výši 30 Kč se hradí na místě.

24.6. 2018 | 14:00 | místo setkání: vchod na hřbitov Nezamyslova 27