Komentované prohlídky s průvodcem

Oddělení pro vzdělávání a kulturu

Židovského muzea v Praze, pobočka Brno

www.jewishmuseum.cz

Tel: +420 530 317 651

brno@jewishmuseum.cz

Červenec

Synagoga

Organizuje: ŽMP, pobočka Brno

Seznámíme s historií středověkého židovského osídlení v Brně. Navštívíme jedinou zachovanou synagogu v Brně na ulici Skořepka. Povíme si o zaniklých brněnských synagogách a o životě židovských obyvatel Brna po emancipaci Židů v 19.století.

Maximální počet účastníků prohlídky je 30 osob. Poplatek za komentovanou prohlídku ve výši 50Kč se hradí na místě.

11.7.2019 | 17:00 | místo setkání: synagoga Skořepka 13

Židovský hřbitov

Organizuje: ŽMP, pobočka Brno

Výklad se zaměří na rituály spojené s pohřbíváním a na osudy zde pochovaných příslušníků význačných továrnických a průmyslnických rodin. Maximální počet účastníků prohlídky je 30 osob. Poplatek za komentovanou prohlídku ve výši 50Kč se hradí na místě.

Maximální počet účastníků prohlídky je 30 osob. Poplatek za komentovanou prohlídku ve výši 50Kč se hradí na místě.

21.7.2019 | 15:00 | místo setkání: vchod na hřbitov Nezamyslova 27

Srpen

Synagoga

Organizuje: ŽMP, pobočka Brno

Seznámíme s historií středověkého židovského osídlení v Brně. Navštívíme jedinou zachovanou synagogu v Brně na ulici Skořepka. Povíme si o zaniklých brněnských synagogách a o životě židovských obyvatel Brna po emancipaci Židů v 19.století.

Maximální počet účastníků prohlídky je 30 osob. Poplatek za komentovanou prohlídku ve výši 50Kč se hradí na místě.

27.8.2019 | 17:00 | místo setkání: synagoga Skořepka 13

Židovský hřbitov

Organizuje: ŽMP, pobočka Brno

Výklad se zaměří na rituály spojené s pohřbíváním a na osudy zde pochovaných příslušníků význačných továrnických a průmyslnických rodin.

Maximální počet účastníků prohlídky je 30 osob. Poplatek za komentovanou prohlídku ve výši 50Kč se hradí na místě.

28.8.2019 | 16:00 | místo setkání: vchod na hřbitov Nezamyslova 27