Středověké náhrobky ze starobylého židovského hřbitova v Brně

Původní židovský hřbitov v Brně byl v polovině 15. století rozbořen a zničen. Při sanačních pracích bylo nalezeno 36 původních náhrobků, z nichž velká část, deponovaná v Muzeu města Brna na Špilberku, byla restaurována a zapůjčena do stále expozice TIC ŽO Brno na židovském hřbitově v Brně.