Štetl fest 2022

PROGRAM

PÁTEK 2. září 2022

15.00 / Orlí 1 / Položení Kamene zmizelých za Cornelia Stracha

16.00 / palác Padowetz / Po stopách historie židovského Brna s prohlídkou synagogy Agudas Achim

16.00 / Skořepka 13 / Funkcionalistická synagoga Agudas Achim

16:30 / Vila Löw-Beer / Příběh knihy

17:00 / Celnice Vily Löw-Beer / Knihovna ukradených nadějí

18:00 / Divadlo Husa na provázku / Avishai Cohen Trio

18:00 / Stará radnice / Yale Strom & Hot Pstromi

18:00 / Vila Löw-Beer / Graffovo kvarteto

20:00 / Divadlo Husa na provázku / Šabatové písně a modlitby

20:15 /Divadlo Husa na provázku /Šabat šalom


SOBOTA 3. září 2022

10.00 / Moravské nám. 4/ Po brněnských židovských stopách s prohlídkou bytu Herdanových

11.00 / Divadlo Husa na provázku / Úvod do hebrejštiny

14.00 / Hlinky 46 / Židé v Brně za první republiky

15.00 / Divadlo Husa na provázku / Autorské čtení Avishaie Nizriho

16.00 / Vila Löw Beer / Přednáška Ivana Rektora

16.30 / Divadlo Husa na provázku / Autorské čtení Arnošta Goldflama

17.00 / Vila Tugendhat / Autorské čtení Ireny Douskové

18.00 / Vila Löw Beer / Generace po holokaustu

18.00 / ND Brno – Reduta / Náboženská identita ve 21. století

18.30 / Vila Tugendhat / Heinrich Wilhelm Ernst – Paganini z Křenové

20.00 / ND Brno – Reduta / Robert Icke: Doktorka

20.00 / Divadlo Husa na provázku / Havdala

20.30 / Divadlo Husa na provázku / Kantáta – Tanec šílených

20.30 / Vila Tugendhat / Dominika Weiss Hošková

21.00 / Synagoga Agudas Achim / Aida Mujačic


NEDĚLE 4. září 2022

10.00 / Moravské nám. 4, Po stopách židovských architektů v centru Brna

10.00 / Nezamyslova 27 / Brněnský židovský hřbitov

10.00 / Vila Tugendhat / Židovství ve 21. století

11.00 / Vila Tugendhat / Judaismus a výzvy moderní doby

11.00 / Divadlo Husa na provázku /Úvod do hebrejštiny

14.00 / Divadlo Husa na provázku / Židovská emancipace Max Czollek

15.00 / Vila Löw-Beer / Golem

14.00 až 21.00 /Římské náměstí/Židovský plácek

15.00 /Římské náměstí/Židovský plácek / Mojše Band

15.00 / Celnice Vily Löw-Beer / Knihovna ukradených nadějí

15.00 až 18.00 / Vila Löw-Beer / Dílny pro rodiče s dětmi

16.00 / Vila Löw-Beer / Rabínka v zácviku

17.00 / Vila Löw-Beer / Příběh knihy

16.00 / Divadlo Husa na provázku / Děti dětí

17.00 / Divadlo Husa na provázku / Hazafele

17.30 /Římské náměstí/Židovský plácek / Pressburger Klezmer Band

18.00 / Divadlo Husa na provázku / Autorské čtení Tuviy Tenenboma

18.00 / Besední dům / Děti v Terezíně a nestvůra s knírkem

20.00 / Besední dům / Filharmonie Brno a Kantiléna: Brundibár

19:30 / Sono Centrum / Avishai Cohen Trio

20.00 / Divadlo Husa na provázku / Hachucpa

20.00 /Římské náměstí/Židovský plácek / Butter club

21.00 /Římské náměstí/Židovský plácek/Afterparty

Jaký vliv mají na naše životy příběhy našich předků? Jak se v současném Brně odráží jeho židovská historie? Jak se vyrovnat s rodinnou minulostí? Kdo jsou současní Židé? Na všechny tyto otázky odpoví největší festival židovské kultury v České republice ŠTETL FEST 2022.

Smyslem ŠTETL FESTU není znovu připomínat holocaust, ale mluvit o naději a budoucnosti. Festival chce ukázat, že židovská menšina je obohacujícím, kulturně zajímavým a inspirativním prvkem celé společnosti.

Třídenní program nabídne přednášky současných duchovních autorit judaismu, vystoupení představitelů české i světové literatury a publicistiky, divadlo, výstavy, besedy, program pro děti, a spoustu koncertů, žánrově se pohybujících od tradiční hudby po současný jazz a rap.

Srozumitelnou a atraktivní cestou chce ŠTETL FEST přispět k pochopení i otevřenosti židovské komunity nejen v Brně a možnosti dialogu pro všechny bez rozdílu vyznání, genderu či rasy. Jedině tolerancí a respektem jeden k druhému, ke svým odlišnostem i jinakostem, můžeme dojít ke vzájemnému pochopení a dostát tak mottu festivalu „Důstojnost v rozmanitosti.“