Vážení návštěvníci,

jihomoravská metropole Brno a celý okolní region jižní Moravy představoval a představuje významné centrum židovského osídlení od historických dob Českého království.

Na stránkách Turistického informačního centra Židovské obce Brno (TIC ŽOB) naleznete informace o všech významných židovských památkách v oblasti, jejich propojení a návaznosti na další zajímavá místa v regionu,. K jejich zhlédnutí Vám doporučíme ucelené turistické trasy a exkurze, jejichž výchozím místem je Brno, neboť tyto památky se nacházejí na území v působnosti ŽOB.

Zájemci mohou získat nebo rozšířit své znalosti o základních náboženských zvyklostech a tradicích, stravovacích předpisech, kulturních, vzdělávacích a jiných institucích, aby lépe poznali a pochopili židovský svět, minulý i současný. Pro židovské turisty ze zahraničí budou užitečné informace o možnostech košer stravování a duchovního naplnění, včetně mikve.

Doporučíme Vám ubytování ve všech lokalitách, do nichž Vás zveme, a mnoho dalších zajímavých informací a odkazů. Těšíme se na Vaši návštěvu a uvítáme jakékoliv poznatky, návrhy a zkušenosti, včetně kritických. Pomohou nám dále zlepšovat službu pro Vás.

Vítejte v Brně, vítejte na jižní Moravě, vítejte v České republice!

Vaše TIC ŽOB

 

 

Projekty „Brno židovské – zpřístupnění nemovitého odkazu“ a 
„Brno židovské –zpřístupnění synagogy na ulici Skořepka“ byly spolufinancovány Evropskou unií.

sponz_jk2          sponz_eu         ropjvbar                  Zidenice-logo                LOGO_ZOB