Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP, ústředí Praha

Vzdělávací a kulturní centrum zahájilo svou činnost v srpnu 1996, při příležitosti 90. výročí založení muzea. Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z 22. 7. 1996 bylo zařazeno do soustavy vzdělávacích zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Na přípravě svých programů spolupracuje s předními univerzitními odborníky a autory – historiky, judaisty, spisovateli i kulturními a vzdělávacími institucemi.

Sídlem VKC ŽMP je Maiselova 15, 110 00 Praha 1, tel. +420 222 325 172, fax +420 222 318 856, e-mail education@jewishmuseum.cz.

Další informace, viz www.jewishmuseum.cz/cz/czvkc.htm, zejména program v českém jazyce www.jewishmuseum.cz/cz/czcultvkc2.php a program v anglickém jazyce: www.jewishmuseum.cz/en/acultvkc2.php?x=.

 

Projekty „Brno židovské – zpřístupnění nemovitého odkazu“ a 
„Brno židovské –zpřístupnění synagogy na ulici Skořepka“ byly spolufinancovány Evropskou unií.

sponz_jk2          sponz_eu         ropjvbar                  Zidenice-logo                LOGO_ZOB