Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP, pobočka Brno

Brněnská pobočka VKC ŽMP zahájila svůj provoz v září 2006. Zajišťuje kulturní pořady pro veřejnost (výstavy, přednáškové cykly, filmové cykly, cykly poslechu rozhlasových her, koncerty, divadelní představení apod.), věnuje se vzdělávacím programům pro školy, které zahrnují jak dílny a přednášky o židovských tradicích a zvycích a holokaustu, tak také komentované prohlídky brněnské synagogy, židovského hřbitova a mikve. Dále nabízí brněnské VKC ŽMP dílny pro děti předškolního a mladšího školního věku na téma židovských svátků a nedělní semináře Židé, dějiny a kultura k dalšímu vzdělávání pedagogů v tematice holokaustu, judaismu a židovské kultury obecně.

Sídlí na tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno, tel. +420 544 509 651, fax +420 544 509 652, e-mail brno@jewishmuseum.cz. Další informace, viz www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm, jmenovitě program v českém jazyce www.jewishmuseum.cz/cz/czcultbrno.php a program v anglickém jazyce www.jewishmuseum.cz/en/acultbrno.htm.
 

Projekty „Brno židovské – zpřístupnění nemovitého odkazu“ a 
„Brno židovské –zpřístupnění synagogy na ulici Skořepka“ byly spolufinancovány Evropskou unií.

sponz_jk2          sponz_eu         ropjvbar                  Zidenice-logo                LOGO_ZOB