Knihovna ŽOB

Knihovna je součástí KVC RF a je zaměřena na judaika, literaturu židovských autorů a periodika s židovskou tematikou. Ve fondu knihovny jsou i hudební a filmové nosiče určené ke studijním účelům. Knihovna shromažďuje literaturu v českém, anglickém, německém jazyce a hebrejštině.

Knihovna je veřejně přístupná, k dispozici je přístup na internet.
Fond knihovny je zpracován v programu CLAVIUS.

Knihovna je otevřena vždy v úterý 14.00–18.00 a ve čtvrtek 10.00–14.00.


Sídlí ve čtvrtém patře budovy tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno, tel. +420 544 509 631, e-mail knihovna@zob.cz.

 

Další informace, viz www.zob.cz.

 

Projekty „Brno židovské – zpřístupnění nemovitého odkazu“ a 
„Brno židovské –zpřístupnění synagogy na ulici Skořepka“ byly spolufinancovány Evropskou unií.

sponz_jk2          sponz_eu         ropjvbar                  Zidenice-logo                LOGO_ZOB