Agentura JAS

Zdravotní a sociální péče, poskytovaná Židovskou obcí Brno, má dlouholetou tradici a její počátky sahají až do poloviny 19. století. Během holokaustu dobročinné spolky, působící při židovské obci, zanikly a v původní podobě už obnoveny nebyly. Po osvobození ustavila zdecimovaná židovská obec na pomoc sociálně slabším členům a všem potřebným v nouzi sociální komisi. Přestože komise disponovala zkušenými a kvalifikovanými členy, postupem času bylo třeba činnost profesionalizovat.

V roce 2004 byla založena Agentura domácí péče JAS, která přednostně poskytuje komplexní péči seniorům přeživším holocaust v jejich vlastním sociálním prostředí. Agentura sídlí na tř. Kpt. Jaroše 1922/3, tel. +420 544 509 670, e-mail jas@zob.cz. Další podrobnosti, viz např. www.zob.cz. Významnými sponzory agentury byly a jsou: Nadační fond obětem holocaustu, Statutární město Brno, Claims Conference,  Česká rada pro oběti nacismu a česko-německý Fond budoucnosti.
 

Projekty „Brno židovské – zpřístupnění nemovitého odkazu“ a 
„Brno židovské –zpřístupnění synagogy na ulici Skořepka“ byly spolufinancovány Evropskou unií.

sponz_jk2          sponz_eu         ropjvbar                  Zidenice-logo                LOGO_ZOB