Současnost Židovské obce Brno (od konce války po dnešek)
 
Oživení činnosti bylo po válečných útrapách velmi obtížné. Ke znovuotevření synagogy došlo 6. září 1945. Do čela obce, posílené vlnou repatriantů, zejména z východní (Svobodovy) armády, byl zvolen Dr. Richard Spitz.
 
V roce 1946 byl obvod působnosti brněnské židovské obce rozšířen i na zaniklé okolní židovské obce (Hustopeče, Ivančice, Klobouky, Slavkov, Tišnov a další). Po novém správním uspořádání Československa připadlo pod správu Židovské náboženské obce v Brně území celého tehdejšího Jihomoravského kraje, tedy např. Kyjov, Hodonín, Zlín (tehdejší Gottwaldov) apod.
 
V roce 1948 po převzetí moci komunisty odešlo mnoho Židů do Palestiny, což opět značně ochromilo život komunity. K jejímu oživení přispěl až v roce 1953 příchod nového rabína Dr. Richarda Federa z Kolína (obr.1) a vrchního kantora Alexandera Neufelda  ze Žiliny. V roce 1961 byl rabín Feder zvolen zemským rabínem. Po smrti Dr. Richarda Spitze převzal předsednictví obce Rudolf Mandler.
 
V roce 1968 přichází další vlna emigrace. Následně 18. listopadu 1970 umírá PhDr. Richard Feder. Po smrti R. Mandlera (1973) je do čela obce zvolen Arnošt Neufeld, který po smrti svého otce Alexandra v roce 1983 přebírá i funkci kantora. V roce 1985 je zbořena synagoga na Ponávce, takže jedinou synagogou zůstává synagoga na Skořepce.
 
Nové období rozvoje nastalo po roce 1989. Sídlo židovské obce se vrátilo do vlastní budovy na tř. Kpt. Jaroše 3. Dochází k rozvoji kulturní, společenské a sociální činnosti židovské obce. Byla obnovena činnost sportovního klubu MACCABI, otevřeno Kulturní a vzdělávací centrum rabína Federa, které se zabývá vzdělávací činností pro členy, jeho součástí je i knihovna (obr.2).
  
V roce 2004 vzniká Agentura domácí péče JAS, která se stará především o seniory. Významným krokem v životě židovské obce je vybudování rituální lázně mikve (obr.3). Od roku 2007 je v provozu i košer kuchyně.
 

Projekty „Brno židovské – zpřístupnění nemovitého odkazu“ a 
„Brno židovské –zpřístupnění synagogy na ulici Skořepka“ byly spolufinancovány Evropskou unií.

sponz_jk2          sponz_eu         ropjvbar                  Zidenice-logo                LOGO_ZOB