סיורים

1. סיור חופשי ללא הדרכה בבית העלמין. במזכירות המרכז לתיירות ומידע ניתן להשאיל ללא תשלום מדריך אודיו (יש לשלם פיקדון 300 קרונות צ'כיות) .

2. סיור בתערוכה , ללא תשלום , המרכז לתיירות ומידע של הקהילה היהודית ברנו.

3. סיור בבית העלמין ובית הספדים עם מדריך רק לקבוצות מאורגנות.

את הסיור ניתן להזמין במרכז תיירות ומידע ברנו ראה www.ticbrno.cz ,

דואר אלקטרוני info@ticbrno.cz,

טל'+420 542 427 152, +420 542 427 153,, או במרכז מידע ותיירות של הקהילה היהודית של ברנו ראה www.jewishbrno.eu,

דואר אלקטרוני tic@jewishbrno.eu, טל' +420 544 526 73. .

4. "ברנו היהודית" סרט תעודי , רק לקבוצות מאורגנות . ניתן להזמין את ההקרנה במרכז לתרבות ומידע של המוזיאן היהודי פראג, סניף ברנו

ראה דואר אלקטרוני brno@jewishmuseum.cz, טל'+420 544 509 651

ישומים "מדריך" עבור טלפונים חכמים             


  1. appstorebutton-white      androidbutton
 

Projekty „Brno židovské – zpřístupnění nemovitého odkazu“ a 
„Brno židovské –zpřístupnění synagogy na ulici Skořepka“ byly spolufinancovány Evropskou unií.

sponz_jk2          sponz_eu         ropjvbar                  Zidenice-logo                LOGO_ZOB