Výstavní expozice

Středověké náhrobky ze starobylého židovského hřbitova v Brně (obr. 1).

Původní židovský hřbitov v Brně byl v polovině 15. století rozbořen a zničen. Při sanačních pracích bylo nalezeno 36 původních náhrobků, z nichž velká část, deponovaná v Muzeu města Brna na Špilberku, byla restaurována a zapůjčena do stále expozice TIC ŽO Brno na židovském hřbitově v Brně.
 

Projekty „Brno židovské – zpřístupnění nemovitého odkazu“ a 
„Brno židovské –zpřístupnění synagogy na ulici Skořepka“ byly spolufinancovány Evropskou unií.

sponz_jk2          sponz_eu         ropjvbar                  Zidenice-logo                LOGO_ZOB