VELKÉ MEZIŘÍČÍ
 

Židovské osídlení se rozvinulo ve Velkém Meziříčí od roku 1636. V následujících letech se židovská obec rychle rozmáhala, vrcholu v početnosti dosáhla v polovině 19. století. Zlikvidována byla nacisty vroce 1942. Při zdejší ješivě působili v 18. a 19.století významní rabíni.

Hodnotný soubor židovské čtvrti s hlavní páteřní ulicí Židovskou, dnes Novosady, k níž kolmo vedou čtyři úzké uličky a několik vnitřních veřejných domovních průchodů, se nalézá na severovýchodním okraji historického jádra podél řeky Oslavy (.obr. 1). Dispozice domů jsou renesanční a barokní (tedy ještě z „křesťanského“ období), obsahují mnoho zajímavých architektonických detailů, častým jevem bývá kondominium. Z původních 101 domů zůstalo dochováno 63, z budov židovských institucí stojí obecní dům s rabinátem č.p.1148, lázeň č.p.1147 a škola č.p.1145.

Stará synagoga v ulici Novosady č.p. 1146 (obr. 2) je barokní stavbou z roku 1695. Je využívána komerčně již od roku 1870. Na průčelí zaujmecenný kamenný klasicistní portál z druhé poloviny 18. století s kovovými plátovanými dveřmi a dvojicí hebrejských nápisů. V letech 19951996 byla synagoga obnovena k muzejním a galerijním účelům, na ženské tribuně byla tehdy zpřístupněna muzejní expozice Magen David ohistorii apamátkách zdejší židovské obce (obr. 3). Návštěvní doba je v letním období (duben až září) od úterý do pátku 9.00–12.00, 13.00–17.00, v sobotu 13.00–17.00, v neděli 10.00–12.00, 13.00–17.00 hodin. Vzimním období (říjen až březen) je uzavírací doba vždy v 16.00, kontakt tel. +420 566524 621, viz též www.muzeumvm.cz .

Nová synagoga vulici Novosady č.p. 97 (obr.4) byla postavena v letech 18681870 v novogotickém slohu architektem Augustem Prokopem. Uvnitř zaujmou zajímavé dřevěné stropy a nepravé klenby s jemnou výzdobou, venkovní průčelí charakterizuje ztvárnění režného cihelného zdiva. Půlstoletí sloužila budova jako skladiště, dnes je využita provizorně jako nákupní středisko, chystá se komplexní památková obnova s navrácením autentické podoby a kulturním využitím. Přístupná je od pondělí do pátku 8.00–18.00, v sobotu 8.00–12.00, kontakt pan Mates, tel. +420 604378 611.

Malá synagoga stávala mezi oběma temply a byla z nich patrně nejstarší. Byla zbořena v šedesátých letech minulého století.

Židovský hřbitov leží v ulici Bezděkov, asi 300 m severovýchodně od náměstí, ve svahu za řekou Oslavou. Založen byl roku 1650, na jeho ploše se nalézá 1300 náhrobků, mezi nimi též cenné kameny barokního a klasicistního typu, z nichž nejstarší čitelný pochází zroku 1677, pohřbeny jsou zde rovněž významné místní osobnosti. Při vstupu stojí novorománská obřadní síň zroku 1880 (obr.5). Hřbitov je přístupný po dohodě, kontakt pan Klenovský, tel. +420 544509608.

Velké Meziříčí je rodištěm historika a spisovatele Isáka Hirsche Weisse (1815–1905 Vídeň).

Další informace o městě a jeho pamětihodnostech, viz www.mestovm.cz.
 

Projekty „Brno židovské – zpřístupnění nemovitého odkazu“ a 
„Brno židovské –zpřístupnění synagogy na ulici Skořepka“ byly spolufinancovány Evropskou unií.

sponz_jk2          sponz_eu         ropjvbar                  Zidenice-logo                LOGO_ZOB