Židovský kalendář průběžný

 

Židovský systém kalendáře je kombinovaný. Měsíce se počítají podle měsíčního cyklu a roky podle slunečního cyklu. Pro přizpůsobení se přidává dodatečný měsíc. Měsíc začíná o novoluní (Roš chodeš), den začíná a končí o západu slunce. Týden se skládá ze sedmi dnů, označovaných postupně jako „první den“ (jom rišon, neděle), … „šestý den“ (jom šiši, pátek) a končí sedmým dnem (šabat, sobota). Průběžný kalendář, zpětný i dopředný, lze nalézt na http://www.fzo.cz/judaismus/kalendar/. Pomocí něj je možné určit kterékoliv datum v minulosti, běžném roce i v budoucnu ve vzájemné souvztažnosti s gregoriánským kalendářem.

 

Projekty „Brno židovské – zpřístupnění nemovitého odkazu“ a 
„Brno židovské –zpřístupnění synagogy na ulici Skořepka“ byly spolufinancovány Evropskou unií.

sponz_jk2          sponz_eu         ropjvbar                  Zidenice-logo                LOGO_ZOB