Židovský hřbitov Brno – synagoga Skořepka – vily nad výstavištěm – Vila Tugendhat

Židovský hřbitov Brno – založen v roce 1852, státem chráněná kulturní památka, největší na Moravě, asi 12 tisíc hrobů. Stále funkční hřbitov, kde jsou pohřbeny významné osobnosti z moravské historie (zde).

Synagoga Skořepka – postavena v roce 1936 ve funkcionalistickém stylu dle návrhu Otto Eislera, jediná funkční synagoga na Moravě. Státem chráněná kulturní památka (zde).

Vily nad výstavištěm dříve Úřednická čtvrť, v roce 1925 přejmenována na Masarykovu čtvrť. Přesný obvod Masarykovy čtvrti není vymezen. Předmětem zájmu je širší rámec obytné zóny a zeleně rozkládající se na Žlutém kopci, včetně Wilsonova lesa, a Kraví hoře, vymezený ulicemi Úvoz, Pivovarská, Hlinky, Žabovřeská, Horova, Minská, Veveří a Konečného náměstím. Vily nad výstavištěm jsou typickou ukázkou brněnská architektury ve dvacátých a třicátých letech minulého století, kdy tato hrála klíčovou roli nejen v rámci Československé republiky, ale i v kontextu soudobé Evropy, viz též http://www.c-mail.cz/masarykova_ctvrt.

Vila Tugendhat - památka světové moderní architektury, zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V objektu je umístěna stálá expozice o historii budovy. Kontakt: Muzeum města Brna – Vila Tugendhat, Brno-Černá pole, Černopolní 237/45, www.tugendhat-villa.cz, tel. +420 515 212 118
Otevírací doba: středa až neděle 10.00–18.00.

Časový harmonogram a cena jsou individuální. Objednávka TIC Brno, tel. +420 542 427 152, +420 542 427 153, info@ticbrno.cz, www.ticbrno.cz.

 

Projekty „Brno židovské – zpřístupnění nemovitého odkazu“ a 
„Brno židovské –zpřístupnění synagogy na ulici Skořepka“ byly spolufinancovány Evropskou unií.

sponz_jk2          sponz_eu         ropjvbar                  Zidenice-logo                LOGO_ZOB