Stravovací zásady

 

Košer znamená vhodný, rituálně způsobilý. Tento příkaz vychází z Tóry, kde je přímo napsáno, která zvířata se smí a nesmí jíst. Charakteristické znaky košer savců jsou úplně rozdělená kopyta a přežvykování potravy. Toto splňují např. krávy, ovce, kozy, gazely, atd. Nekošer savci jsou vepři, velbloudi, koně, osli, hlodavci, atd. V Bibli jsou uvedeni i košer a nekošer ptáci. Povolena je domácí drůbež, kachny, husy, holubi, bažanti, krocani, atd. Naopak zakázány jsou draví ptáci, mrchožrouti a netopýr. Košer ryba musí mít dva základní znaky a to jsou šupiny a ploutve. Úplně zakázáni jsou všichni plazi, obojživelníci, měkkýši, korýši (tzv. mořské plody) a hmyz. Dále je popsán přísný zákaz požívání krve nebo mršiny. Zvíře musí být zdravé. Proto je předepsána rituální porážka zvířat, která minimalizuje bolest. Základní příkaz kašrutu je nejíst masitou a mléčnou stravu dohromady, proto se při posuzování vhodnosti potraviny nebo nápoje kontrolují všechny ingredience daného produktu. U zeleniny a ovoce jsou povoleny všechny druhy, ale před jídlem se musí zkontrolovat, jestli v nich není hmyz nebo červi.

Přehled vhodných potravin, které je možno zakoupit v běžné obchodní síti, lze nalézt na adrese: http://www.kehilaprag.cz/mambo/docs/kosher_cz_052008.pdf.

 

 

Projekty „Brno židovské – zpřístupnění nemovitého odkazu“ a 
„Brno židovské –zpřístupnění synagogy na ulici Skořepka“ byly spolufinancovány Evropskou unií.

sponz_jk2          sponz_eu         ropjvbar                  Zidenice-logo                LOGO_ZOB