הקהילה היהודית – ברנו

כתובת:. Kpt. Jaroše 3, ברנו
טלפון: +420 544 509 622
פקס: +420 544 509 623
דואר אלקטרוני : zob@zob.cz
אתר אינטרנט: www.zob.cz

 

מרכז מידע לתיירים –ברנו

כתובת:. Nezamyslova 27, ברנו
טלפון: +420 544 526 737

דואר אלקטרוני : ticzobrno@jewishbrno.eu
אתר אינטרנט: www.jewishbrno.eu


 

Projekty „Brno židovské – zpřístupnění nemovitého odkazu“ a 
„Brno židovské –zpřístupnění synagogy na ulici Skořepka“ byly spolufinancovány Evropskou unií.

sponz_jk2          sponz_eu         ropjvbar                  Zidenice-logo                LOGO_ZOB