Židovský hřbitov Brno – vily nad výstavištěm

Židovský hřbitov Brno – založen v roce 1852, státem chráněná kulturní památka, největší na Moravě, asi 12 tisíc hrobů. Stále funkční hřbitov, kde jsou pohřbeny významné osobnosti z moravské historie (zde).

Vily nad výstavištěm dříve Úřednická čtvrť, v roce 1925 přejmenována na Masarykovu čtvrť. Přesný obvod Masarykovy čtvrti není vymezen. Předmětem zájmu je širší rámec obytné zóny a zeleně rozkládající se na Žlutém kopci, včetně Wilsonova lesa, a Kraví hoře, vymezený ulicemi Úvoz, Pivovarská, Hlinky, Žabovřeská, Horova, Minská, Veveří a Konečného náměstím. Vily nad výstavištěm jsou typickou ukázkou brněnská architektury ve dvacátých a třicátých letech minulého století, kdy tato hrála klíčovou roli nejen v rámci Československé republiky, ale i v kontextu soudobé Evropy, viz též http://www.c-mail.cz/masarykova_ctvrt.

Časový harmonogram a cena jsou individuální.
Objednávka: TIC Brno, tel. +420 542 427 152, +420 542 427 153, info@ticbrno.cz,
www.ticbrno.cz
.
 

Projekty „Brno židovské – zpřístupnění nemovitého odkazu“ a 
„Brno židovské –zpřístupnění synagogy na ulici Skořepka“ byly spolufinancovány Evropskou unií.

sponz_jk2          sponz_eu         ropjvbar                  Zidenice-logo                LOGO_ZOB